مبلغ پرداختی (ريال)320,000,000 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1402.09.11
انتخاب بانکتجارت
شماره تراکنش232