مبلغ پرداختی (ريال)100,000 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1423.02.02
انتخاب بانکبانک شهر