مبلغ پرداختی (ريال)50,000 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1402.03.04
انتخاب بانکحکمت ایرانیان