مبلغ پرداختی (ريال)10,000 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1402.02.10
انتخاب بانکایران زمین