مبلغ پرداختی (ريال)30,000,000 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1421.06.12
انتخاب بانکخاورمیانه
شماره تراکنش3614514