مبلغ پرداختی (ريال)2,525,251,251 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1420.03.03
انتخاب بانکپست بانک
شماره تراکنش7*77