مبلغ پرداختی (ريال)20,000,000 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1420.03.08
انتخاب بانکدی
شماره تراکنش7987984564