مبلغ پرداختی (ريال)200,000,000 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1403.03.10
انتخاب بانکحکمت ایرانیان
شماره تراکنش111111