مبلغ پرداختی (ريال)100,000,000 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1402.04.20
انتخاب بانکخاورمیانه
شماره تراکنش11111