مبلغ پرداختی (ريال)21,321,564 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1418.08.12
انتخاب بانکتجارت
شماره تراکنش525646154