مبلغ پرداختی (ريال)5,152,151,400 Rial
نوع پرداختنقد
تاریخ1416.04.04
انتخاب بانکپاسارگاد
شماره تراکنش2315241521