همزمان با دومین اجلاس ملی مدیران روابط عمومی کشور صورت گرفت

اعطای نشان عالی برنامه‌ریزی به روابط عمومی گروه ظریف مصور

همزمان با برگزاری دومین اجلاس ملی مدیران روابط عمومی کشور، نشان عالی برنامه‌ریزی در روابط عمومی به ایمان بازیگران، مدیر روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور، دومین اجلاس ملی مدیران روابط‌عمومی با حضور جمعی از اساتید، مدیران و کارشناسان این حوزه و با تمرکز بر مدیریت در روابط‌عمومی، توسط انجمن متخصصان روابط‌عمومی، انجمن روابط‌عمومی ایران و موسسه کارگزار روابط‌عمومی برگزار شد.

در این اجلاس ملی، مدیران برتر روابط عمومی در حوزه‌های مختلف معرفی شدند که در همین راستا و با درنظرگیری اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی، پایش بازخورد و همچنین دیدگاه استراتژیک و برنامه‌محور، نشان عالی برنامه‌ریزی در روابط عمومی به ایمان بازیگران، مدیر روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور تعلق گرفت.

دکتر باقر ساروخانی، پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات ایران در این اجلاس با تبیین الگوی مدیریت توجه و جلب‌توجه در روابط‌عمومی، به موضوع اقتصاد توجه اشاره کرد و گفت: در دنیای نوین کنونی، توجه تبدیل به یک کالای گرانبها شده و روابط عمومی‌ها باید از همه منابع خود برای دستیابی به این کالای گرانبها که همان توجه مخاطبان و افکار عمومی است استفاده کنند.

هادی کمریی، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران هم در این اجلاس با اشاره به اینکه روابط‌عمومی در مدیریت و رهبری سازمان‌ها نقش محوری دارد، گفت: مدیران روابط‌عمومی باید با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، به مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و ایجاد روابط پایدار با ذینفعان کمک کنند.

ایمان بازیگران، مدیر روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور نیز در حاشیه این اجلاس و پس از دریافت نشان عالی برنامه‌ریزی در روابط عمومی، به اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرایی ارتباطات این مجموعه صنعتی اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ظریف مصور در حوزه‌های مختلفی مانند روابط عمومی درون و برون‌سازمانی، برند کارفرمایی، ارتباطات رسانه‌ای، تولید محتوا، رویدادها، رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات و محصولات اطلاع‌رسانی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ویژه‌ای انجام داده که با اقدامات اجرایی همراه بوده است.

وی ادامه داد: موفقیت در روابط عمومی، مستلزم داشتن نگرش چشم‌اندازمحور و هماهنگی فعالیت‌های اجرایی روابط عمومی با هدفگذاری‌هایی است که با مفاهیم استراتژیک رابطه تنگاتنگ دارند؛ با تکیه بر این دیدگاه، روابط عمومی در گروه ظریف مصور به بخشی از مدیریت استراتژیک تبدیل شده و بدین منظور به طراحی، اجرا و کنترل فعالیت‌ها پرداخته که بسیار هم موفقیت‌آمیز بوده است.

۱۴۰۳/۰۳/۲۶