مستربچ سفید

شرکت تیس تولید کننده مستربچ های سفید با کیفیت های مطلوب در کاربردهای گوناگون می باشد. مستربچ های سفید تولیدی شرکت تیس با درصد های متفاوت دی اکسید تیتانیوم بر پایه های مختلف پلیمر جهت صنایع نخ، الیاف، گونی بافی، لوله، فیلم و پلاستیک کاربرد دارد.

جدول مستربچ سفید
CodePolymer
Based
Heat
Stability
ApplicationMelting
Point
Average of Largest
Agglomerates
Density
gr/cm³
Carrier MFI
۱۰۰۰۲PE۲۸۰˚cPipe, Extrusion
Blown Film
۱۳۱±۱˚c(۱۰ -۱۵) µm۱.۲۱±۰.۰۵۱۸ gr/10min (2.16 kg,190 ˚c)
۱۰۰۰۴PE۲۸۰˚cPipe, Extrusion
Blown Film
۱۳۱±۱˚c(۱۰ -۱۵) µm۱.۲۱±۰.۰۵۱۸ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۱۰۰۰۶PE۲۸۰˚cExtrusion, PP Woven
Bag,Injection, Blown Film
۱۳۱±۱˚c(۱۵ -۲۰) µm ۱.۶۲±۰.۰۵ ۱۸ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۱۰۰۰۸PE۲۸۰˚cExtrusion, PP Woven
Bag,Injection, Blown Film
۱۳۱±۱˚c(۱۵ -۲۰) µm۱.۶۵±۰.۰۵ ۱۸ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۳۰۰۰۰PP۲۸۰˚cPipe, Bag, Injection,
Blown Film, Extrusion
۱۵۷±۱˚c(۱۵ -۲۰) µm۱.۵۸±۰.۰۵ ۲۵ gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
۳۰۰۰۲PP۲۸۰˚cPipe, Extrusion, Blown
Film, Spunband
۱۵۷±۱˚c(۱۰ -۱۵) µm۱.۲۲±۰.۰۵ ۲۵ gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
۵۰۰۰۰PET۳۰۰˚cFiber, Yarn۲۵۲±۱˚c(۱۰ -۱۵) µm۱.۵۲±۰.۰۵ .