مستربچ افزودنی

مستربچ افزودنی شرکت تیس تولید کننده انواع مستربچ های افزودنی نظیر مقاوم کننده نوری ( UV stabilizer ) ضد اکسایش ( Antioxidant ) کمک فرایند ( processing Aids) و غیره جهت کاربردهای مختلف نساجی و پلاستیک میباشد. تشعشعات ماوراءبنفش تاثیر مخربی در مواد پلیمری دارد از این رو انتخاب صحیح مقاوم کننده نوری بمنظور عملکرد مطلوب و طول عمر پلیمر بسیار حائز اهمیت است که افزودن مقاوم کننده نوری تیس یکی ازبهترین گزینه ها برای کاربردهای مختلف پلیمری در صنایع نساجی ( الیاف ونخ BCF&CF )و پلاستیک می باشد. مـواد ضد اکسایش ( Antioxidant ) شـرکت تیس باعث تثبیت پلیمردر حین فرایند اکستروژن شـده و طول عمر محصولات را افزایش می دهد.

جدول مستربچ افزودنی
CodePolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³ Carrier MFI
۲۹۹۱۰Polyethylene Based Antioxidant Masterbatch۲۸۰ ̊cPipe, Extrusion ۱۳۲±۱ ̊c۱.۰۵±۰.۰۵۴ gr/10 min (2.16 kg,190̊ c)
۲۹۹۳۰Polyethylene Based UV Stabilizer Masterbatch۲۸۰ ̊cExtrusion, PP Woven Bag, PP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱ ̊c۱.۰۵±۰.۰۵۱۸ gr/10 min (2.16 kg,190 ̊c)
۳۹۹۳۰Polyethylene Based UV Stabilizer Masterbatch۳۰۰ ̊cExtrusion, PP Woven Bag, PP Fiber, Blown Film۱۵۷±۱ ̊c۱.۰۵±۰.۰۵۱۵ gr/10 min (2.16 kg,230 ̊c)