رزین ظریف مصور-رزین پلیمر

رزین پلیمر – کوپلیمر وینیل اکریلات

رزین پلیمر یکی از زیرمجموعه های شرکت تولیدی ظریف مصور است که بیش از دو دهه تجربه در تولید روغن و رزین دارد. کارشناسان فنی ما برای طیف گسترده ای از کاربردها امولسیون های خاص مبتنی بر آب را طراحی کرده اند.

رزین های آب پایه در حوزه رزین ها بیشترین رشد مصرف و کاربرد را بین کشورهای پیشرفته جهان دارا است. تخصص شرکت رزین پلیمر در تولید رزین هایی مختلف از قبیل انواع :

دوستدار محیط زیست بودن (Eco Friendly) یکی از دلایل گسترش مصرف این رزین ها می باشد.

شرکت رزین پلیمر

شرکت رزین پلیمر وابسته به شرکت ظریف مصور قادر خواهد بود تا بصورت تخصصی در حوزه های مختلف , مشاوره لازم به خریداران به منظور بهترین انتخاب را ارائه نماید و در فرایندهای تحقیق و توسعه محور بصورت تیمی مشارکت نماید.

رزین همو پلیمر
مشخصاتRP 401RP 501 LRP 501RP 502RP 503
شکل ظاهری مایع ویسکوز سفیدرنگ (خمیری)امولسیون سفیدرنگمایع ویسکوز سفیدرنگ (خمیری)مایع ویسکوز سفیدرنگ (خمیری)امولسیون سفیدرنگ
درجه انتقال شیشه ای (°‍‍C)۲۵۲۵۰۰۰
درصد جامد (%)۱±۴۰۱±۵۰۱±۵۰۱±۵۰۱±۵۰
ویسکوزیته (Poise) @20°C۸۰۰ تا۱۰۰۰۱ تا ۱۰۷۰۰ تا ۱۰۰۰۷۰۰ تا ۱۰۰۰۲۰ تا ۱۰۰