ژئوممبران سبک LLDPE

ژئوممبران LLDPE ، ژئوممبران بر پایه پلی اتیلن سبک

ژئوممبران بر پایه پلی اتیلن سبك (ژئوممبران LLDPE) دارای ویژگی‌های يكسان همانند ژئوممبران برپايه پلی اتيلن سنگین (ژئوممبران HDPE) آن است با اين تفاوت كه انعطاف پذيری بيشتری دارد. ازاینرو، در فضاهای محدود به راحتی جوش پذیر است. اين ورقها به‌طور معمول به‌عنوان نگهدارنده مواد زائد در فضاهايی به‌كار گرفته می شود كه انعطاف پذيری و كشيدگی از اهميت ويژگیهای برخوردار باشد. ورقهای ژئوممبران بر پایه پلی اتیلن سبك (LLDPE) توليدی شركت يلدا زیر مجموعه ظریف مصور جايگزين مناسبی برای ورقهای عايق برپايه PVC است.

کاربرد ژئوممبران LLDPE

 • سیستمهای دفن زباله و پسماند
 • معادن
 • ساخت لاگون ها
 • کانال های آبرسانی
 • ساخت مخازن آب آشاميدنی

مزایا و ویژگی های ژئوممبران LLDPE

 • انعطاف پذیری بالاتر نسبت به HDPE
 • استحکام جوش خوب در حد HDPE
 • خوابیدن راحت تر روی سطح نسبت به HDPE
 • خواص کششی و استحکامی خوب در برابر اعمال نیرو در جهات مختلف
 • مقاومت بهتر در برابر ترک نسبت به HDPE
 • راحتی کار در نواحی دارای زاویه تیز
مشخصات فنی ژئوممبران پلی اتیلن سبک LLDPE
پارامترروشواحدنتایج
GM 150
ThicknessASTM D5199mm1.50
Tensile Strength at BreakASTM D6693N.mm-1Min.40
Tensile Elongation at BreakASTM D6693%Min.800
2% ModulusASTM D5323N.MM-1MAX.630
Puncher ResistanceASTM D4833NMin.370
Tear ResistanceASTM D1004NMin.150
Carbon Black ContentASTM D1603%2.1
Carbon Black DispersionASTM D55969 in cat.1
تمامی حقوق برای © گروه صنعتی ظریف مصور محفوظ است