برای پیگیری و یا مشاوره با کارشناس مربوطه، با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 

۰۳۱-۳۲۶۸۳۶۳۰- ۲      |      ۰۳۱-۳۸۳۵۰۰۰۰       ( داخلی ۱۰۸ )

کارشناس فروش ژئوتکستایل (آقای سیدی)