نام پروژه : حوضچه تبخیر نیروگاه سیکل ترکیبی بیدخون

  • زیر بنای بیش از صدهزار مترمربع
  • تأمین کننده شرکت ظریف مصور یلدا بروجن
  • مجری شرکت پوشش گستر سپاهان عاملیت مجاز ژئوسنتتیک ظریف مصور
  • محصولات بکار گرفته شده ژئوتکستایل و ژئوممبران ظریف مصور در احداث و آب بندی