جمعی از دانشجویان رشته آمار دانشگاه اصفهان از مجموعه کارخانجات گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور، دانشجویان رشته آمار دانشگاه اصفهان در بازدید از خطوط تولید و مجموعه کارخانجات این گروه صنعتی، علاوه بر آشنایی با روند تولید محصولات، با شیوه‌های جدید آمارگیری کیفی از محصولات تولیدی نیز آشنا شدند.

در پی این بازدید، گام جدیدی از ارتباطات متقابل علمی و تخصصی میان دانشگاه اصفهان و گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور برداشته شد.

این بازدید علمی تخصصی در راستای کاربردی کردن دروس دانشجویان رشته آمار دانشگاه اصفهان برگزار شد و تجربه‌های جدیدی در حوزه آمارگیری کیفی محصولات تولیدی پیش روی دانشجویان قرار داد.

گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور در ماه‌های اخیر برنامه‌ریزی‌های متعددی برای ایجاد ارتباط متقابل میان صنعت و دانشگاه انجام داده است. همچنین در آینده نزدیک و با استقرار دفتر ارتباط با دانشگاه در مجموعه ظریف مصور، شرایط مطلوبی برای توسعه ارتباطات دو جانبه علمی و تخصصی در این گروه و دانشگاه‌های معتبر کشور ایجاد می‌شود.

همچنین تاکنون بازدیدهای مختلفی از سوی اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های معتبر از خطوط تولید گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور انجام شده و شرایطی را فراهم آورده تا همکاری‌های جدیدی شکل گرفته و محصولات و خدمات تازه‌ای توسط گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور تولید شود.