ژئوتکستایل نبافته چیست؟ کاربرد ژئوتکستایل در بهبود آسفالت؟

ژئوتکستایل نبافته، منسوجاتی مناسب جهت امور مختلف راه‌سازی ازجمله بهبود عملکرد روکش و افزایش عمر مفید آسفالت و جاده می‌باشد. ژئوتکستایل نبافته می‌تواند برای دفع فشارهای وارده ناشی از حرکت روکش قبلی, استحکام کششی ایجاد کند. ژئوتکستایل به‌عنوان لایه میانی در دفع فشار ناشی از ترک‌های افقی و عمودی عمل می‌کند. آمیخته سازی ژئوتکستایل نبافته با قیر و آسفالت, یک‌لایه نفوذناپذیر را نسبت به آب‌های سطحی به وجود می‌آورد. به دلیل نزدیکی ویژگی‌های الیاف پلیمری با مواد نفتی, جذب قیر و مواد اتصال به پارچه ژئوتکستایل به‌خوبی صورت می‌گیرد. که موجب صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و افزایش طول عمر آسفالت خواهد شد.

بیشتر بدانیم : ژئوتکستایل گروه صنعتی ظریف مصور

بیشتر بدانیم : ۶ کاربرد مهم ژئوتکستایل در امور عمرانی و راه

بیشتر بدانیم : کاربرد ژئوتکستایل نبافته در بهبود آسفالت و جاده

بیشتر بدانیم : کاربرد ژئوسنتتیک در خطوط راه‌آهن

دو سازوکار مهم ژئوتکستایل نبافته

نخست به‌عنوان لایه میانی آمیخته با قیر با جذب تنش و فشار, از انتشار ترک‌خوردگی بازتابی از روکش قبلی به روکش جدید پیشگیری می‌نماید. دوم به‌عنوان لایه عایق رطوبت از ورود برف و باران و سایر مایعات از طریق ترک‌های سطحی آسفالت به درون لایه زیرین و مرطوب‌سازی لایه زیرین و متعاقب آن، ایجاد گسیختگی و ضعف در لایه زیرین آسفالت جلوگیری می‌کند. با این دو سازوکار کلی موجب افزایش قابل توجه معادل صد درصد تا صدوپنجاه درصد طول عمر آسفالت می‌گردد.

ترک خوردگی آسفالت+ژئوتکستایل ظریف مصور

روکش AC

روشی که به‌طور معمول برای بازسازی جاده‌های ترک‌خورده بکار می‌رود, روکش AC می‌باشد. این عمل به‌صورت گذرا ترک‌ها را می‌پوشاند و بعدازاینکه روکش جایگزین شد, هر حرکت جانبی یا طولی جاده که موجب سرایت ترک‌های روکش قبلی به روکش جدید می‌گردد را جلوگیری می‌کند.