۴ نکته مهم در جوشکاری ورق ژئوممبران

جوشکاری ژئوممبران بهمراه سه روش تست-zarifindustrial
  • قبل از شروع عملیات جوشکاری ورق ژئوممبران یک نمونه جوش با برچسب مشخصات، تاریخ، دمای جوش، دمای ژئوممبران، تعداد خط جوش، نام تکنسین و قبول یا رد شدن در تست، باید انجام شود و به تائید کارفرما یا نماینده او برسد.
  • باید صفحات ۱.۵ متر پایین شیب گسترده شود سپس به صفحه بعدی جوش بخورند.
  • برای درز یا شکاف لبه‌ها از یک وصله حداقل با ۱۵ سانتیمتری استفاده شود.
  • اگر از لوله استفاده شود حتماً باید پلی‌اتیلن باشد و اطراف آن را به ورق ژئوممبران جوش داد.

نام دستگاه جوش ژئوممبران چیست؟

HDPE Double Fusion Welding

انواع روش تست بعد از جوشکاری ورق ژئوممبران-ظریف مصور

انواع روش تست بعد از جوشکاری ورق ژئوممبران

برای استخر تصفیه پساب صنعتی که پوشش بر روی مخازن بتنی نصب می‌شود جزئیات جوشکاری ورق ژئوممبران در گوشه‌های قائم باید مانند یکی از حالات زیر باشد:

تست اسپارک توسط چه دستگاهی و چطور انجام می‌شود؟

این تست توسط دستگاه Hand Spark Tester انجام می‌شود و بدین شکل که ابتدا محل تست جوشکاری ورق ژئوممبران را با محلول آب و صابون آغشته کرده و با یک واشر لاستیکی نرم حرکت پایه جعبه و ورق را آب‌ بندی کرده و پمپ خلأ شارژ و شیر خلأ را باز کرده تا فشار تانک روی ۵ PSI یا ۳۵ KPA تنظیم شود و هر ۱۰ ثانیه دستگاه را حرکت می‌دهیم اگر حبابی ایجاد نشد یعنی درز جوش خورده و فاقد نشتی است.

تست جعبه خلأ توسط چه دستگاهی و چطور انجام می‌شود؟

این تست توسط دستگاه جعبه خلأ Vacuumed Box با چهارچوب و بدنه محکم همراه با یک پنجره برای دیدن نتیجه تست انجام می‌شود و بدین شکل که سری دستگاه تا ۲۵ میلی‌متری درز ورق گرفته می‌شود اگر جرقه ایجاد نشود یعنی درز جوش‌خورده و فاقد نشتی است.

تست فشار هوا توسط چه دستگاهی و چطور انجام می‌شود؟

این تست توسط پمپ هوا و دو نشان‌دهنده درجه فشار انجام می‌شود و بدین شکل که مابین دو خط جوش را در فواصل مشخص سوراخ کرده و نشانگری تعبیه می‌شود و بعد فشار هوا داخل آن می‌شود و بعد از ۵ دقیقه مطابق با جداول فشار و زمانی که تعریف ‌شده اگر افت فشار شدیدی نباشد یعنی درز جوش‌خورده و فاقد نشتی است.