گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور با دست پر به نمایشگاه ایران‌پلاست می‌رود

حضور ظریف مصور در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست

حضور گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور در دومین نمایشگاه بزرگ منسوجات خانگی جهان

حضور گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور در نمایشگاه منسوجات خانگی ترکیه EVTEKST 2022